سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
یا دانشمند باش و یا دانشجو و مبادا که بازیگوش و لذت جو باشی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]