سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
میوه دانش، با کردار نیک چیده می شود نه با گفتار نیک . [امام علی علیه السلام]